Dit doen we

Ontwikkelwerk

Schoof Onderwijskundige diensten ontwikkelt:

Competentiegerichte (digitale) lesmaterialen/ cursussen;
Toetsen en aanverwante instrumenten en bescheiden;
Beroepscompetentieprofielen;
Kwalificatiedossiers.

Interviews met beroepsbeoefenaren zijn een gedegen basis voor de ontwikkeling van
beroepscompetentieprofielen.

Projectleiding of begeleiding

U huurt Schoof Onderwijskundige Diensten in voor het begeleiden van ontwikkeltrajecten of de algehele projectleiding. Na een zorgvuldige projectmatige uitwerking van uw wensen wordt er een projectaanpak met u doorgesproken. Zodra we het eens zijn over wat we gaan doen en onder welke voorwaarden, gaat het project van start. Regelmatig rapporteren we u over de stand van zaken van het project.

Ook kunnen we werkgroepen, docenten en auteurs begeleiden. In een constructieve en aangename sfeer zorgt Cokky Schoof ervoor dat we samen tot het gewenste resultaat komen. Hard werken met een Brabants tintje ter motivatie is hierbij het motto.

Advies

Cokky Schoof biedt u praktische raad en daad op het gebied van onderwijsuitvoering. Samen kijken we naar verschillende didactische werkvormen of variatie in het gebruik van bestaand lesmateriaal.

Ook op het gebied van examinering kan zij u adviseren. Bijvoorbeeld bij het opzetten van een toetsplan voor een nieuwe opleiding. Of u krijgt hulp om uw opleiding 'inspectieproof' te maken, met alle benodigde toetsproducten en bescheiden.