Ervaring

Schoof Onderwijskundige Diensten

Ontwikkelen lesstof mbo-opleiding timmeren
Moderniseren van lesstof voor de niveau 2 en niveau 3 opleiding. Lesstof voor zowel leerweg beroeps opleidende leerweg als beroeps begeleidende leerweg.
Opdrachtgever: ROC Hilversum

 

Ontwikkeling content in digitale leeromgeving 'A New Spring'
Voor een app over duurzaamheid in de bouw- en installatiebranche (app BUILD UP Skills Advisor, geschikt voor Android en Apple).
Opdrachtgever: Bouwradius Training en Advies
Zie ook: https://www.anewspring.nl/blended-learning-voor-opleiders/
https://buildupskills.otib.nl/ 

 

Toetsontwikkeling voor Stichting Examenservice MEI
Ontwikkelen van examens op basis van kwalificatiedossiers.
Lid regiegroep voor het uitzetten van de grote lijnen m.b.t. inhoud en vormgeving van de examens.
Begeleiden van nieuwe ontwikkelaars.
Tegenlezen van door andere ontwikkelaars ontwikkelde examens.

 

Beoordeling mbo-examens voor ROC van Amsterdam
Beoordeling van examens voor luchtvaartopleidingen.
Aan de hand van een checklist en het kwalificatiedossier van de betreffende opleiding controleren of aan alle ministeriële eisen voldaan wordt.

 

Auditor voor KIWA ten behoeve van Certificering VTL
Het uitvoeren van procesaudits in het kader van de definitieve certificering van opleiders in de transport- en logistiek sector. Opdrachtgever van KIWA is in dit project kenniscentrum VTL (Vervoer, Transport en Logistiek). 

 

Beoordeling mbo-toetsen als inhoudsauditor voor KIWA
KIWA voert audits uit in opdracht van Excenter. Als inhoudsauditor beoordeel ik of de kwaliteit van de examinering van opleidingen van een kenniscentrum voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van het ministerie van onderwijs. Indien proces en inhoud van de examinering voldoen wordt er een keurmerk afgegeven aan de examenleverancier. 
Meer informatie over Excenter kunt u vinden op http://www.excenter.nl/keurmerk-examenleverancier.html

 

Ontwikkeling e-learningmodule voor Future Learning B.V.
In LCMS ILIAS is een stukje lesstof uitgewerkt zodat klanten een goed beeld van de mogelijkheden van ILIAS krijgen. Ik heb hiervoor de cursusarchitectuur en scripts ontwikkeld.

 

Cokky Schoof werkte tot 2013 bij de volgende organisaties:

Savantis

 Kenniscentrum Schilderen en Onderhoud, Afbouw, Reclame-, Presentatie- en Communicatietechnieken, Schoonmaak en Onderhoud.
www.savantis.nl

Functie: Onderwijskundige
Periode: 2005 – 2013


Werkzaamheden:

Ontwikkeling van (digitale) leermiddelen, toetsen en uitvoering van projectleiding;
Secretariaat van commissies die toetsen vaststellen;
Begeleiding van werkgroepen;
Adviseur bij de ontwikkeling van landelijke vmbo-examens i.s.m. Cito en College voor Examinering;
Organisatie van docentendagen.

Ontwikkelde producten:
Beroepscompetentieprofielen; kwalificatiedossiers; competentiegericht (digitaal) lesmateriaal; naslagwerken; competentiegerichte examens en toetsmatrijzen.

Bouwradius

Kenniscentrum voor de bouw
Functie: Coördinator
Periode 1997 – 2005

Werkzaamheden:

Ontwikkeling van leermiddelen, toetsen en uitvoering van projectleiding;
Begeleiding van werkgroepen;
Deelname in stuurgroep;
Organisatie en uitvoering van bijeenkomsten t.b.v. implementatie van producten;
Controle onderwijs- en examenregelingen;
Adviseren van roc's.

Ontwikkelde producten:
- Beroepscompetentieprofielen; kwalificatiedossiers; examens; servicedocumenten, toetsmatrijzen; opzetten van examinering voor 43 ROC's voor de Middenkaderopleiding Bouwkunde.

NB:
Kenniscentrum Bouwradius is in 2006 Fundeon geworden en vervolgens Concreet Onderwijsproducten.Voor meer informatie kunt u terecht op Linkedin.