Voor bedrijven

Schoof Onderwijskundige Diensten is ook thuis in het bedrijfsleven. Want onderwijs heeft alleen waarde als het bedrijfsleven er in gelooft.

Sommige bedrijven nemen de opleiding en scholing zelf ter hand. Cokky Schoof adviseert dan over de meest effectieve inzet van bestaande opleidings- en scholingsproducten. Of er komt maatwerk, maar dan zo efficiënt mogelijk. Dat betekent: de wereld van opleiding en scholing kennen en weten wat waar beschikbaar is. De brede kennis van Schoof Onderwijskundige Diensten is dan onmisbaar.

Opleidingsbedrijven en hun instructeurs zitten op de grens tussen bedrijfsleven en onderwijs. Schoof Onderwijskundige Diensten helpt hen het leerproces van pubers en volwassenen optimaal te laten verlopen. De kunst is zo goed mogelijk aan te sluiten op het niveau van de deelnemers. Schoof Onderwijskundige Diensten weet hoe dat moet en leert het u.